Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται
μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha
Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης
128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος
κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο
αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του
κατάλληλου κλειδιού.